חוזים ומסמכים

חוזי השכירות הינם בכפוף לתיקון מס' 1 תשע"ז-2017 לחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971.

נוהל הגרלות
דוגמא לאישור זכאות
החלטת מועצת מקרקעי ישראל
נוסח הסכם שכירות
תקנון נוהל הגרלות
טופס הרשמה להגרלה
פרוטוקול הגרלה


מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

לפניות בנושאי נגישות ניתן ליצור קשר עם לירון דהן, רכזת נגישות של צמח המרמן: טל' - 076-5315901 , נייד – 054-6688850 , דוא"ל – lirond@zhg.co.il

חברות שיווק וקידום
נגישות